Údržba garážovej brány

Na trhu sa z dôvodu rôznych dispozícií garáží objavuje mnoho typov garážových brán (Viete si správne vybrať bránu?). Jedná sa hlavne o brány sekčné, posuvné, rolovacie a dvojkrídlové. Každá brána má svoje špecifiká, ale sú všeobecné pravidlá, na ktoré je dobré pamätať a bránam venovať údržbu priebežne.

Kontrola voľných súčiastok

Priemerné garážové brány sa otvoria viac ako tisíckrát ročne. To je veľmi veľa pohybu a vibrácií. Uvoľnené súčiastky je možné identifikovať počúvaním aj pohľadom. Je dôležité si tieto náznaky všímať, pokiaľ však máte garážové brány na ovládanie, tak si tieto veci všimnete ťažšie. Všeobecne platí, že štvrťročná kontrola je dostatočnou prevenciou pred uvoľnenými súčiastkami.

Vyvažovanie garážových brán

Nech sa jedná o akýkoľvek typ brány, ich váha je okolo 180 kg a s vedomím ich dennodenného využitia je dôležité, aby zaťaženie na jednotlivé koľajnice bolo vyrovnané. V opačnom prípade dochádza k dramatickému opotrebovaniu na jednej strane a životnosť brány sa výrazne skracuje.

Kontrola spočíva v manuálnom otvorení garážových brán do zhruba polovice výšky otvoru. Vo chvíli, keď dvere zostanú otvorené, znamená to, že sú dvere vhodne vyvážené. V opačnom prípade je dôležité privolať technika, ktorý zaistí správne vyváženie.

Premazávanie koľajníc

Premazávanie sa netýka iba koľajníc, ale aj ložísk a reťazí. Udržiavanie týchto súčiastok naolejovaných je kľúčom k predĺženiu životnosti a údržba zaberie iba 10 minút ročne.

Kontrola vodiacich lán u garážovej brány

Na vodiace laná nesiahame a snažíme sa vyvarovať akémukoľvek zásahu a úpravám. Neodborná manipulácia s vodiacimi lanami je veľmi nebezpečná a ich kontrola prebieha iba pohľadovo. Kontrolujú sa hlavne časti, ktoré prichádzajú najviac do kontaktu s kladkami. Chyby vodiacich lán je možné pozorovať porušenými vláknami.

Úpravy vodiacich lán nechajte robiť profesionálne techniky.

Pravidelné čistenie vonkajšieho povrchu garážovej brány

Najjednoduchšou ale najčastejšou údržbou je bežné umývanie vonkajších plôch. Pomocou jemného čistiaceho prostriedku a mäkkej kefy vyčistite garážové brány niekoľkokrát do roka. Tým sa odstránia korozívne chemikálie alebo nečistoty na garážových bránach, ktoré môžu napomáhať zanášaniu dôležitých súčiastok.