Protipožiarne bezpečnostné dvere Prešov (DPB2)

Montáž protipožiarnych bezpečnostných dverí (DPB2) do pivničných priestorov. DPB2 sú vyrábané s požiarnou odolnosťou 30min (EI230/EW30).
Bezpečnosť je zaistená použitím päťbodového bezpečnostného zámku TRILOGIA a na strane pántov inštaláciou tŕňov proti vysadeniu.