Vyhrajte BONA MOP

Vyhrajte BONA MOP, s ktorým ide umývanie laminátových podláh samo!!! 

Pravidlá súťaže: 

Usporiadateľ súťaže TOMDOOR s.r.o.
Jána Bottu 1
080 01 Prešov*
IČO: 50 571 761

Trvanie súťaže
27.11.2019 – 17.12.2019

Účastník súťaže Účastníkmi súťaže sa môžu stať všetci fanúšikovia TOMDOOR na Slovensku. Stačí, ak náš .gif obrázok zastavíte v okamihu, keď na ňom budú všetky mopy vo svojej skutočnej farbe, teda najsvetlejšie a spravíte z neho printscreen, ktorý ako obrázok vložíte ako komentár pod súťažný status. 

Podmienky účasti v súťaži 

  • byť fanúšikom TOMDOOR 
  • komentár s obrázkom pod súťažným statusom
  • označíte priateľa, ktorému by sa tiež zišiel takýto mop

 

Výherca, žrebovanie a ceny Výhercom ceny sa stane vyžrebovaný účastníki súťaže. Žrebovanie sa uskutoční 18.12.2019 prostredníctvom online comment pickera – aplikácie na náhodný výber komentára pod príspevkom.

Súťaží sa o: 

Cena 

1 x BONA MOP 

Oznámenie výhry O výhre bude výherca oboznámený do 2 dní od vyžrebovania cien prostredníctvom správy v sociálnej sieti Facebook.. 

Práva usporiadateľa Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Usporiadateľ je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci súťaže získať špeciálne prémie za pohotové, opakované, alebo viacnásobné zapojenie sa do súťaže. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu alebo akékoľvek iné nároky a nebude sa na ňu prihliadať. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.